strzałka do góry

Najnowsza publikacja

Zbiór felietonów nawiązujący do "Językowej corridy" - nazwy rubryki prasowej, która od 1991 r. ukazuje się na łamach "Kuriera Szczecińskiego" - będący efektem obserwacji zachowań językowych Polaków, w kontekście nowych zjawisk w kulturze i w życiu społecznym. "Walczmy z bykami" to książka, w której Czytelnicy mogą znaleźć nie tylko odpowiedź na pytania dotyczące poprawności gramatycznej, fraezologicznej, składniowej, ortograficznej, ale i informacje odnoszące się do odmiany nazwisk, do grzeczności językowej, znaczenia słów, mody w języku czy tworzenia wyrazów. ...

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Polecam:

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Polecam

Kilka słów o sobie

Witam Państwa na swojej stronie. Jestem językoznawcą, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzę wykłady i konwersatoria z lingwistyki kulturowej, z kultury języka polskiego, z ortografii i interpunkcji, z języka subkultur.

Jestem też członkiem Rady Języka Polskiego, przewodniczącą Zespołu Kultury Żywego Słowa w RJP, członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Istotnym obszarem mojej aktywności zawodowej jest popularyzacja wiedzy i edukacja językowa Polaków. Od 1991 r. prowadzę w magazynie „Kuriera Szczecińskiego” stałą rubrykę zatytułowaną „Językowa corrida”.

We własnym wydawnictwie POPRAWNA POLSZCZYZNA wydałam trzy zbiory felietonów:

  • Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny (Szczecin 1995),
  • Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy (Szczecin 1999),
  • Licz się ze słowami... Językowa corrida 3 (Szczecin 2003).

Ukoronowaniem ponaddwudziestoletniej aktywności popularyzatorskiej jest wydany przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe zbiór 213 tekstów w książce „Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN” (Warszawa 2010).

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzę wraz z kolegami z Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka Internetową Poradnię Językową - poradniajezykowa@o2.pl. Świadectwem wieloletniej działalności poradni jest publikacja trojga autorów: Ewy Kołodziejek, Marii Kabaty i Rafała Sidorowicza, „E-porady językowe”, Szczecin 2009, wydana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pracownicy poradni prowadzą w Internecie blog „Klinika prostowania języka”.

Od ponad 20 lat jestem opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Młodych Językoznawców, w którym studenci rejestrują przeobrażenia współczesnej polszczyzny, zbierają nowe słownictwo, piszą referaty naukowe wygłaszane na ogólnopolskich konferencjach studenckich, uczestniczą w obozach naukowych w różnych regionach Polski. Pod moją naukową redakcją wyszły dotąd cztery Zeszyty Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. Osiągnięciem Koła jest wydawanie pierwszego na szczecińskiej polonistyce językoznawczego czasopisma studenckiego “Wyjątek”.

Z myślą o swoich studentach napisałam podręcznik "Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku" (Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu), Szczecin 1998, wyd. II poprawione Szczecin 2002.

Zdobyte dzięki wieloletniej praktyce edukacyjnej, poradniczej i dydaktycznej doświadczenie wykorzystuję przy sporządzaniu różnego typu opinii i ekspertyz językowych.

Napisz do mnie

© 2014-2019 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności