strzałka do góry

Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków


Materiały IX Forum Kultury Słowa,
Szczecin, 9-11 października 2013

Pod redakcją naukową Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń
Recenzent dr hab. Michał Szczyszek

Szczecin 2016


Spis treści:

Od redaktorek

Otwarcie forum: Andrzej Markowski, Edward Włodarczyk

***

Andrzej Markowski, O roli i statusie normy w zakresie wymowy
Bogusław Dunaj, Kodyfikacja normy fonetycznej
Justyna Garczyńska, Próba określenia normy wymowy polskich samogłosek ustnych
Kazimierz Sikora, Współczesna norma regionalna w zakresie wymowy
Izabela Winiarska-Górska, Wymowa regionalna a norma języka literackiego w dawnej polszczyźnie

Dyskusja nad referatami (prowadzi J. Bralczyk): B. Dunaj, J. Tambor, T. Zgółka, B. Rocławski, G. Matyszkiewicz, P. Wiatrowski, W. Pisarek, A. Dąbrowska

Odpowiedzi referentów

***

Panel dyskusyjny Wymowa sceniczna (prowadzi Robert Cieślak): Anna Augustynowicz, Grażyna Matyszkiewicz, Jerzy Radziwiłowicz oraz publiczność.

***

Wiesław Przyczyna, Aneta Załazińska, Pragmalingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży
Marek Mikołajczyk, Roman Ossowski, Język prawników
Marek Kochan, Język biznesu w przemówieniach polityków

Dyskusja nad referatami (prowadzi M. Zieliński): A. Dąbrowska, S. Czepita, K. Kłosińska, T. Piotrowski, A. Blikle, K. Sikora, A. Markowski, R. Zimny, J. Bloch, B. Rocławski, B. Bednarek, J. Deminet, M. Rzeszutko, A. Pawłowski

Odpowiedzi referentów

***

Aneta Załazińska, Gesty jako akcenty mowy
Bogusław Bednarek, Oracja o walorach oracji

Dyskusja nad wystąpieniami (prowadzi W. Przyczyna): Marek Średniawa, J. Blikle, Krzysztof Zaniewidzki, Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Marek Kochan, B. Rocławski, Grażyna Matyszkiewicz, Walery Pisarek, Jolanta Panasiuk, Jolanta Tambor

Odpowiedzi referentów

***

Jolanta Panasiuk, Gdzie w mózgu mieszka słowo? Filo- a ontogeneza języka
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz, Co zamiast mowy? O komunikacji alternatywnej
Jolanta Tambor, Polskie dźwięki w cudzoziemskich ustach. Cudzoziemcy w polskich mediach

Dyskusja nad wystąpieniami (prowadzi Tadeusz Zgółka): Krzysztof Zaniewidzki, Agnieszka Choduń, Paweł Wolski, paweł Nowakowski, Barbara Ostapiuk, Jolanta Panasiuk, Maciej Zieliński, Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Markowski, Magdalena Majda, Adam Pawłowski.

Odpowiedzi referentów

Podsumowanie obrad

Polecam

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Napisz do mnie

© 2014 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności