strzałka do góry

W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej


Księga ofiarowana
Profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego,
dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi

Szczecin 2006

Spis treści:

Ewa Kołodziejek
Profesor Kazimierz Długosz
Bibliografia prac dr hab. prof. US Kazimierza Długosza
Bogdan Walczak
<Staro-> cerkiewno-słowiański podstawą ogólnosłowiańskiego języka literackiego?
Dorota Kozaryn
O przestrzeni w Rozmyślaniach dominikańskich
Danuta Bieńkowska
O niektórych cechach stylistycznojęzykowych Apokalipsy św. Jana (na materiale współczesnych przekładów)
Stanisław Dubisz
Polityka i miłość - O języku listów Jana III Sobieskiego słów kilkoro
Mirosława Białoskórska
Synonimy fontanna - wodoskok - wodotrysk w słownikach języka polskiego
Agnieszka Szczaus
Kolorysta czy rysownik? - o Sienkiewiczu raz jeszcze
Krystyna Długosz-Kurczabowa
Gwara Zagnańska pół wieku później
Władysław Kupiszewski
Gwarowe nazwy temporalne związane z sianokosami
Elżbieta Umińska-Tytoń
Od salonu bawialnego do salonu fryzur
Aleksandra Cieślikowa
Kilka uwag o etymologii nazwisk
Ewa Jakus-Borkowa
Cechy oficjalnego nazewnictwa głównych obiektów Wszechświata
Kazimierz Ożóg
Na tropach słów i znaczeń (na przykładzie dialektu polonijnego z północnej Francji)
Maria Kabata
Funkcja figur retorycznych we współczesnej poezji kapłańskiej
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Aspekt frazeologizmów werbalnych w świetle współczesnych słowników frazeologicznych
Ewa Pajewska
Zwierzęta w czeskiej i polskiej frazeologii - studium porównawcze
Ewa Kołodziejek
Festiwal radosnych zakupów - moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych
Helena Synowiec
O kulturze języka we współczesnej szkole

Polecam

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Napisz do mnie

© 2014 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności