strzałka do góry

Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców


Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - prof. dr hab. Stanisław Borawski
Opracowanie redakcyjne - Anna Zabrowarny

Szczecin 1998

Spis treści

Anna Zabrowarny
Stereotyp kobiety w języku potocznym
Izabela Radożycka
O funkcji magicznej rytuałów słownych w gwarze więziennej
Grzegorz Bednarek
Nazwy dróg wspinaczkowych w Polsce
Elwira Kamińska
Nazwy polskich popularnych tanich win
Joanna Wołowska
Magia w reklamie
Rafał Sidorowicz
Formuła w tekstach piosenek nurtu disco polo

Nota recenzencka

Sformułowania opinii o zawartości "Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców", którego edycję zamierzono w Uniwersytecie Szczecińskim, podjąłem się z przyjemnością, ponieważ utrwalanie drukiem najlepszych prac studenckich (...) uważam za najszlachetniejszy i najskuteczniejszy sposób kreowania kadry przyszłych profesorów i doktorów (...)
Problematyka wszystkich artykułów jest zgodna z wyrazistymi nurtami tematycznymi badań nad współczesną polszczyzną, widocznymi na seminariach językoznawczych wszystkich polskich uczelni akademickich. Jest rzeczą zrozumiała i oczywistą, że najmłodsi badacze swoją uwagę skupiają przede wszystkim na problematyce wyrazistej, modnej lub atrakcyjnej poprzez niezwykłość lub atrakcyjność. W konsekwencji zamierzony tom stanie się nie tylko utrwaleniem dokonań poznawczych - będzie też świadectwem czasu, zachowującym wartość nawet wtedy, gdy już powstaną kolejne, coraz doskonalsze opracowania poszczególnych zagadnień (...)
Inicjatywa wydania tomu i wytypowane do druku prace szczecińskich studentów dowodzą, że młodzież o językoznawczych zainteresowaniach ma w Uniwersytecie Szczecińskim sprzyjające warunki do rozwijania talentów(...). Dla młodych Autorów słowa uznania i zachęty do rozwijania tak dobrze zapoczątkowanej naukowej przygody.

Prof. dr hab. Stanisław Borawski
Zielona Góra, 8 stycznia 1999 r.

Polecam

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Napisz do mnie

© 2014 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności