strzałka do góry

Zeszyt 2. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców


Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - dr hab. Piotr Żmigrodzki
Opracowanie redakcyjne - Rafał Sidorowicz

Szczecin 2002

Spis treści

Magdalena Majdak:
Inne kwalifikatory w "Innym słowniku języka polskiego". Wybrane zagadnienia.
Małgorzata Muczko:
Wywiad- stan badań i perspektywy badawcze.
Iwona Artowicz:
Dyskurs familijny. Perspektywa opisu.
Agnieszka Nęcka:
Metafory cywilizacyjne we współczesnej poezji polskiej.
Dobrochna Andruszkiewicz:
Terminologia nauk magicznych.
Karolina Bielenin:
Formuły zamawiania chorób w świetle teorii aktów mowy.
Sylwia Romanowska:
Nacechowanie stylistyczne eufemizmów. Na podstawie "Słownika frazeologicznego" Stanisława Skorupki.
Konrad Juszczyk:
Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko.
Urszula Majdańska:
O języku wybranych czasopism młodzieżowych.
Rafał Sidorowicz:
Językowy obraz miłości w tekstach piosenek nurtu disco polo.
Kamila Łącka, Patryk Majewski:
Wulgarność w języku młodzieży i studentów Polski Zachodniej.
Paulina Kuźmo, Adrian Sroka:
Komizm komentarzy sportowych.

Nota recenzencka

Przedkładany do oceny tom zawiera 12 artykułów, których autorami są studenci różnych polskich uczelni. Zakres poruszanej problematyki jest szeroki; obejmuje właściwie wszystkie dziedziny językoznawstwa współczesnego, ze szczególnym naciskiem na pragmatykę językową i socjolingwistykę. W ten sposób najmłodsi polscy językoznawcy wpisują własne zainteresowania w profile badawcze jednostek akademickich, w których wyrastają. Studencki ruch naukowy stanowi zatem z jednej strony odświeżający powiew dla polskiej lingwistyki, gdyż jego członkowie odkrywają dla nauki materiał językowy, jakiego ich nauczyciele nie znają (np. język magii, czasopism młodzieżowych), z drugiej - jest świadectwem ciągłości refleksji naukowej, która rozwija się poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności przez pokolenia starsze pokoleniom wstępującym.
Ze względu na jakość zawartych w nim studiów niniejszy tom z pewnością ma szansę stać się ważnym środkiem tej międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i nawiązać do chlubnych tradycji studenckiego językoznawczego ruchu naukowego, które sięgają początku lat sześćdziesiątych XX wieku. [...]

Dr hab. Piotr Żmigrodzki
Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Śląski

Polecam

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Napisz do mnie

© 2014 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności