strzałka do góry

Zeszyt 4. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców


Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW
Opracowanie redakcyjne - Joanna Fabiszak

Szczecin 2010

Spis treści

Joanna Buława
Obraz kobiety i mężczyzny przedstawiony w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej od lat siedemdziesiątych XX wieku do początku XXI wieku
Joanna Fabiszak
Ekspresywność statusów opisowych. Pozalingwistyczne środki wyrażania
Katarzyna Grzegorek
Podstawowe cechy języka polityki na przykładzie wypowiedzi posłów Samoobrony
Paulina Kaczyńska
Jak funkcjonuje terminologia religijna w świadomości szczecińskich studentów
Elżbieta Kalisiak
Uwagi o komentarzach użytkowników serwisu Nasza-klasa.pl
Iwona Radziszewska
Cechy języka rękopisów tatarskich oraz jego rola w etnoreligijnej społeczności Tatarów litewsko-polskich
Rafał Sidorowicz
Katalog stron jako hipertekstowe pole prezentacji autora blogu
Agnieszka Szlachta
Stan i potrzeby badań nad językiem Pomorza Zachodniego
Natalia Walińska
Język osób cierpiących na schizofrenię
Aneta Wysocka
O współczesnych łańcuszkach św. Antoniego
Sebastian Żurowski
O semantycznych paradoksach negacji

Słowo wstępne

Prezentujemy Czytelnikom 4. Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego. Zamieszczone w nim referaty są pokłosiem konferencji organizowanej przez Koło Młodych Językoznawców w dniach 20-22 marca 2009 r. w Pobierowie pt. "Polszczyzna w rozwoju - możliwości i ograniczenia". W konferencji uczestniczyli studenci z wielu ośrodków akademickich: z Gdańska, Wrocławia, Torunia, Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Lublina. Najliczniejszą reprezentację, co oczywiste, miał Uniwersytet Szczeciński, w którym studenckie koło działa już 16 lat!

Autorzy zamieszczonych w naszej publikacji referatów to studenci i doktoranci zainteresowani różnorodnymi problemami językoznawczymi. Przedmiotem naukowej refleksji są odmiany i warianty polszczyzny: język Internetu (Rafał Sidorowicz, Joanna Fabiszak, Elżbieta Kalisiak, Aneta Wysocka), język miasta (Agnieszka Szlachta), język polityki (Katarzyna Grzegorek), język osób chorych na schizofrenię (Natalia Walińska), a także język rękopisów tatarskich (Iwona Radziszewska), słownictwo religijne (Paulina Kaczyńska), obraz kobiety i mężczyzny w podręcznikach szkolnych (Joanna Buława) oraz semantyczne paradoksy negacji (Sebastian Żurawski).

Jako opiekun studenckiego Koła Młodych Językoznawców z satysfakcją patrzę w jego naukową przeszłość i z optymizmem widzę przyszłość. Od 16 lat działają w nim studenci, którym nie wystarcza wiedza zdobywana na wykładach i konwersatoriach, którzy samodzielnie chcą pogłębiać studia nad językiem i jego rolą w rozumieniu świata. Efektem corocznych spotkań konferencyjnych organizowanych przez szczecińskich studentów są nie tylko cztery zeszyty prac naukowych odzwierciedlające twórcze poszukiwania młodych autorów i ich intelektualny rozwój, lecz także coraz szerszy krąg znajomych i przyjaciół zainteresowanych fenomenem języka i jego badaniem.

Ewa Kołodziejek

Polecam

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę.
Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Napisz do mnie

© 2014 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności