Książki

Człowiek i świat w języku subkultur

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

wydanie II zmienione

Szczecin 2015

Człowiek i świat w języku subkultur

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Halina Zgółkowa

 

Spis treści:

Wstęp

rozdział I. Subkultura - perspektywy badawcze

 1. Kultura młodzieżowa
 2. Kultura młodzieżowa a subkultura
 3. Subkultura a folklor
 4. Subkultura z perspektywy etnolingwistyki

rozdział II. Socjolekt czy język subkultury

 1. Kulturowe funkcje języka
 2. Socjolekty
 3. Język subkultury

rozdział III. Socjolekt przestępczy jako kanwa kulturowa współczesnych subkultur

 1. “Rozkminianie” gwar tajemnych
 2. Cechy socjolektu przestępczego
 3. Grypsera, czyli subkultura przestępcza
 4. Magia w subkulturze przestępczej
 5. Tatuaż

rozdział IV. Język w wojsku

 1. Socjolekt żołnierski
 2. Językowo-kulturowy fenomen “fali żołnierskiej”
 3. Żołnierska twórczość: chusty, kalendarze

rozdział V. Subkultura kibiców piłkarskich

 1. Communitas
 2. Struktura
 3. Swoi - obcy
 4. Wspólnota totemiczna
 5. Komunikacja

rozdział VI. Hip hop - subkultura globalnego świata

 1. Formy twórczej aktywności
 2. Wspólnota
 3. Narkotyki jak kawa i piwo
 4. Hip hop - folklor wielkiego miasta

rozdział VII. Socjolekt studentów - fakt czy mit

 1. Słownictwo studentów
 2. Obraz człowieka w slangu studentów
 3. Czy istnieje subkultura studencka

rozdział VIII Socjolekt marynarzy na tle subkultury marynarskiej

 1. Funkcje gwary marynarskiej
 2. Komunikowanie
 3. Ekspresja i ekspresywność
 4. Utajnianie
 5. Magia i przesądy
 6. Ludyczność

Zakończenie

 1. Konceptualizacja
 2. Przestrzeń i czas
 3. Metafory socjolektalne
 4. Gry językowe

Bibliografia

Indeks omówionej leksyki

Summary

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.