strzałka do góry

Poradnik językowy

Zbiór felietonów nawiązujący do "Językowej corridy" - nazwy rubryki prasowej, która od 1991 r. ukazuje się na łamach "Kuriera Szczecińskiego" - będący efektem obserwacji zachowań językowych Polaków w kontekście nowych zjawisk w kulturze i w życiu społecznym...

Dla studentów

Dla wszystkich zgłębiających wiedzę. Znajdą tu Państwo ważne informacje, felietony, wskazówki do ćwiczeń, itp.

Polecam:

Zapraszam do lektury.

Mój blog

Zapraszam na prowadzony przeze mnie blog, publikowany na łamach

Polecam

Kilka słów o sobie

Witam Państwa na swojej stronie.
Jestem profesorem nauk humanistycznych, językoznawcą, nauczycielem akademickim, kierownikiem Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prowadzę wykłady i konwersatoria z lingwistyki kulturowej, z kultury języka polskiego, z ortografii i interpunkcji, z języka subkultur.

Jestem też członkiem prezydium Rady Języka Polskiego, przewodniczącą Zespołu Kultury Żywego Słowa w RJP, członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r.
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
pan Bronisław Komorowski nadał mi
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Na zdjęciu wykonanym przez Wojciecha Olkuśnika, fotografa Prezydenta RP,
fragment tej uroczystości.

Istotnym obszarem mojej aktywności zawodowej jest popularyzacja wiedzy i edukacja językowa Polaków. Prowadzę szkolenia i warsztaty z poprawnej polszczyzny dla różnych grup zawodowych. W szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich prowadzę comiesięczne wykłady otwarte zatytułowane "Potyczki z polszczyzną". Jestem też autorką felietonów prasowych z cyklu "Językowa corrida" zamieszczanych od 1991 r. w magazynie "Kuriera Szczecińskiego". Za działalność popularyzatorską i edukacyjną zostałam wyróżniona tytułem Szczecinianka Roku 2015.

We własnym wydawnictwie POPRAWNA POLSZCZYZNA wydałam trzy zbiory felietonów:

  • Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny (Szczecin 1995),
  • Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy (Szczecin 1999),
  • Licz się ze słowami... Językowa corrida 3 (Szczecin 2003).

Ukoronowaniem ponaddwudziestoletniej aktywności popularyzatorskiej jest wydana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe książka „Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN” (Warszawa 2010), zawierająca 213 tekstów poświęconych poprawnej polszczyźnie.

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzę wraz z kolegami z Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka Internetową Poradnię Językową - poradniajezykowa@o2.pl. Świadectwem wieloletniej działalności poradni jest publikacja trojga autorów: Ewy Kołodziejek, Marii Kabaty i Rafała Sidorowicza, "E-porady językowe", Szczecin 2009, wydana w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pracownicy poradni prowadzą w Internecie blog "Klinika prostowania języka".

Od ponad 20 lat jestem opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Młodych Językoznawców, w którym studenci rejestrują przeobrażenia współczesnej polszczyzny, zbierają nowe słownictwo, piszą referaty naukowe wygłaszane na ogólnopolskich konferencjach studenckich, uczestniczą w obozach naukowych w różnych regionach Polski. Pod moją naukową redakcją wyszły dotąd cztery Zeszyty Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców. Osiągnięciem Koła jest wydawanie pierwszego na szczecińskiej polonistyce językoznawczego czasopisma studenckiego “Wyjątek”.

Z myślą o swoich studentach napisałam podręcznik "Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku" (Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu), Szczecin 1998, wyd. II poprawione Szczecin 2002.

Doświadczenie zdobyte w wieloletniej działalności edukacyjnej, poradniczej i dydaktycznej wykorzystuję w praktyce, sporządzając różnego typu opinie i ekspertyzy językowe.

Napisz do mnie

© 2014-2019 Copyright Ewa Kołodziejek - projekt i realizacja Telvinet | polityka prywatności