Książki

Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków

Materiały IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013 r.

Wydawnictwo Volumina.pl

Szczecin 2016

Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków

Pod redakcją naukową Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń

Recenzent dr hab. Michał Szczyszek

Szczecin 2016

Spis treści:

Od redaktorek

Otwarcie forum: Andrzej Markowski, Edward Włodarczyk


Andrzej Markowski, O roli i statusie normy w zakresie wymowy
Bogusław Dunaj, Kodyfikacja normy fonetycznej
Justyna Garczyńska, Próba określenia normy wymowy polskich samogłosek ustnych
Kazimierz Sikora, Współczesna norma regionalna w zakresie wymowy
Izabela Winiarska-Górska, Wymowa regionalna a norma języka literackiego w dawnej polszczyźnie

Dyskusja nad referatami (prowadzi J. Bralczyk): B. Dunaj, J. Tambor, T. Zgółka, B. Rocławski, G. Matyszkiewicz, P. Wiatrowski, W. Pisarek, A. Dąbrowska

Odpowiedzi referentów


Panel dyskusyjny Wymowa sceniczna (prowadzi Robert Cieślak): Anna Augustynowicz, Grażyna Matyszkiewicz, Jerzy Radziwiłowicz oraz publiczność.


Wiesław Przyczyna, Aneta Załazińska, Pragmalingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży
Marek Mikołajczyk, Roman Ossowski, Język prawników
Marek Kochan, Język biznesu w przemówieniach polityków

Dyskusja nad referatami (prowadzi M. Zieliński): A. Dąbrowska, S. Czepita, K. Kłosińska, T. Piotrowski, A. Blikle, K. Sikora, A. Markowski, R. Zimny, J. Bloch, B. Rocławski, B. Bednarek, J. Deminet, M. Rzeszutko, A. Pawłowski

Odpowiedzi referentów


Aneta Załazińska, Gesty jako akcenty mowy
Bogusław Bednarek, Oracja o walorach oracji

Dyskusja nad wystąpieniami (prowadzi W. Przyczyna): Marek Średniawa, J. Blikle, Krzysztof Zaniewidzki, Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Marek Kochan, B. Rocławski, Grażyna Matyszkiewicz, Walery Pisarek, Jolanta Panasiuk, Jolanta Tambor

Odpowiedzi referentów


Jolanta Panasiuk, Gdzie w mózgu mieszka słowo? Filo- a ontogeneza języka
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz, Co zamiast mowy? O komunikacji alternatywnej
Jolanta Tambor, Polskie dźwięki w cudzoziemskich ustach. Cudzoziemcy w polskich mediach

Dyskusja nad wystąpieniami (prowadzi Tadeusz Zgółka): Krzysztof Zaniewidzki, Agnieszka Choduń, Paweł Wolski, paweł Nowakowski, Barbara Ostapiuk, Jolanta Panasiuk, Maciej Zieliński, Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Markowski, Magdalena Majda, Adam Pawłowski.

Odpowiedzi referentów

Podsumowanie obrad

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.