Książki

Zeszyt 4. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin 2010

Zeszyt 4. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. UKW
Opracowanie redakcyjne - Joanna Fabiszak

Spis treści

Joanna Buława
Obraz kobiety i mężczyzny przedstawiony w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej od lat siedemdziesiątych XX wieku do początku XXI wieku

Joanna Fabiszak
Ekspresywność statusów opisowych. Pozalingwistyczne środki wyrażania

Katarzyna Grzegorek
Podstawowe cechy języka polityki na przykładzie wypowiedzi posłów Samoobrony

Paulina Kaczyńska
Jak funkcjonuje terminologia religijna w świadomości szczecińskich studentów

Elżbieta Kalisiak
Uwagi o komentarzach użytkowników serwisu Nasza-klasa.pl

Iwona Radziszewska
Cechy języka rękopisów tatarskich oraz jego rola w etnoreligijnej społeczności Tatarów litewsko-polskich

Rafał Sidorowicz
Katalog stron jako hipertekstowe pole prezentacji autora blogu

Agnieszka Szlachta
Stan i potrzeby badań nad językiem Pomorza Zachodniego

Natalia Walińska
Język osób cierpiących na schizofrenię

Aneta Wysocka
O współczesnych łańcuszkach św. Antoniego

Sebastian Żurowski
O semantycznych paradoksach negacji

Słowo wstępne

Prezentujemy Czytelnikom 4. Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego. Zamieszczone w nim referaty są pokłosiem konferencji organizowanej przez Koło Młodych Językoznawców w dniach 20-22 marca 2009 r. w Pobierowie pt. "Polszczyzna w rozwoju - możliwości i ograniczenia". W konferencji uczestniczyli studenci z wielu ośrodków akademickich: z Gdańska, Wrocławia, Torunia, Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Lublina. Najliczniejszą reprezentację, co oczywiste, miał Uniwersytet Szczeciński, w którym studenckie koło działa już 16 lat!

Autorzy zamieszczonych w naszej publikacji referatów to studenci i doktoranci zainteresowani różnorodnymi problemami językoznawczymi. Przedmiotem naukowej refleksji są odmiany i warianty polszczyzny: język Internetu (Rafał Sidorowicz, Joanna Fabiszak, Elżbieta Kalisiak, Aneta Wysocka), język miasta (Agnieszka Szlachta), język polityki (Katarzyna Grzegorek), język osób chorych na schizofrenię (Natalia Walińska), a także język rękopisów tatarskich (Iwona Radziszewska), słownictwo religijne (Paulina Kaczyńska), obraz kobiety i mężczyzny w podręcznikach szkolnych (Joanna Buława) oraz semantyczne paradoksy negacji (Sebastian Żurawski).

Jako opiekun studenckiego Koła Młodych Językoznawców z satysfakcją patrzę w jego naukową przeszłość i z optymizmem widzę przyszłość. Od 16 lat działają w nim studenci, którym nie wystarcza wiedza zdobywana na wykładach i konwersatoriach, którzy samodzielnie chcą pogłębiać studia nad językiem i jego rolą w rozumieniu świata. Efektem corocznych spotkań konferencyjnych organizowanych przez szczecińskich studentów są nie tylko cztery zeszyty prac naukowych odzwierciedlające twórcze poszukiwania młodych autorów i ich intelektualny rozwój, lecz także coraz szerszy krąg znajomych i przyjaciół zainteresowanych fenomenem języka i jego badaniem.

Ewa Kołodziejek

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.