Książki

Zeszyt 3. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin 2007

Zeszyt 3. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - prof. dr hab. Anna Dąbrowska
Opracowanie redakcyjne - Rafał Sidorowicz

Spis treści

Rafał Sidorowicz
Historia i działalność Koła Młodych Językoznawców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Dominika Żędełek
Językowy obraz śmierci i umierania w polszczyźnie (na podstawie współczesnych nekrologów prasowych)

Agnieszka Bartnik
Apelatywne określenia charakteryzujące ludzi w gwarze wsi Widzówek koło Radomska

Monika Kowalczyk
Prosiemy na siradzkie wesoły - językowo-kulturowy obraz wesela w powiecie sieradzkim

Helena Nikiel
"Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut" - o strachu Adasia Miauczyńskiego

Julita Kiełpińska
Kreacja wizerunku kobiety w miesięczniku "Twój Styl"

Joanna Znamiec
Uwagi o środowisku hiphopowym i jego socjolekcie

Maria Wacławek
Łakomy kąsek - czyli o frazeologii w reklamie

Aleksandra Wieluniecka
Oczy, usta i nos we frazeologii polskiej i angielskiej

Monika Krzempek
Status gatunkowy i typologia SMS-ów

Teresa Rączka
"Słowa między ludźmi" - kilka uwag o tworzeniu się nowych kodów w komunikacji społecznej na przykładzie Internetu i SMS-ów

Słowo wstępne

Kiedy w 1994 roku szczecińscy studenci zostali zaproszeni na organizowany przez Uniwersytet Wrocławski zjazd językoznawczych kół naukowych do Przesieki, nie przypuszczałam, że moja przygoda ze studenckim ruchem naukowym potrwa aż 10 lat! Wtedy bowiem, pełni wrażeń po powrocie z konferencji, postanowili założyć w Instytucie Filologii Polskiej Koło Młodych Językoznawców, a mnie uczynić swoim naukowym opiekunem.

Przez 10 lat zdarzyło się wiele dobrego. Były dyskusje, zebrania, konferencje i obozy, naukowe skupienie i świetna zabawa. W szybkim czasie staliśmy się ważnym partnerem dla mających długą historię kół z Uniwersytetu Wrocławskiego, Śląskiego, Zielonogórskiego.
Interesowała nas współczesna polszczyzna i jej związki z przeobrażeniami społecznymi. Penetrowalismy nierozpoznane wcześniej obszary badawcze, opisywaliśmy nowe zjawiska językowe i obyczajowe, psycholekty, socjolekty i język subkultur, odmiany i style polszczyzny, stereotypy językowe i język reklamy. Powstały interesujące referaty, a z nich nierzadko cenne prace magisterskie. Stworzyliśmy bogatą kartotekę współczesnej polszczyzny.
Jak w życiu, były lata lepsze i gorsze, w kole pracowało raz więcej, raz mniej studentów. Nasz pierwszy Zeszyt Studenckich Prac Naukowych składał się wyłącznie z artykułów szczecińskich kołowiczów, do następnego zaprosiliśmy studentów z innych uczelni. Niniejszy, 3. Zeszyt Studenckich Prac Naukowych, jest pokłosiem jubileuszowej konferencji uświetniającej 10-lecie istnienia szczecińskiego Koła Młodych Językoznawców. Zaszczycili nas swoją obecnością studenci i ich opiekunowie z uczelni w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Siedlcach, Wrocławiu. Prezentowane przez nich referaty obejmują prawie wszystkie dziedziny językoznawstwa współczesnego i dowodzą wszechstronności zainteresowań młodych badaczy.

Z zadowoleniem patrzę na minione lata i z nadzieją w przyszłe. Do Koła Młodych Językoznawców wstępują wciąż nowi zapaleńcy, którym nie wystarcza wiedza zdobywana na wykładach i konwersatoriach i dzięki którym nasza wspólna refleksja naukowa przynosi tak satysfakcjonujące efekty.

Ewa Kołodziejek

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.