Książki

W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin 2006

W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej

Księga ofiarowana Profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi

Spis treści:

Ewa Kołodziejek
Profesor Kazimierz Długosz
Bibliografia prac dr hab. prof. US Kazimierza Długosza

Bogdan Walczak
<Staro->cerkiewno-słowiański podstawą ogólnosłowiańskiego języka literackiego?

Dorota Kozaryn
O przestrzeni w Rozmyślaniach dominikańskich

Danuta Bieńkowska
O niektórych cechach stylistycznojęzykowych Apokalipsy św. Jana (na materiale współczesnych przekładów)

Stanisław Dubisz
Polityka i miłość - O języku listów Jana III Sobieskiego słów kilkoro

Mirosława Białoskórska
Synonimy fontanna - wodoskok - wodotrysk w słownikach języka polskiego

Agnieszka Szczaus
Kolorysta czy rysownik? - o Sienkiewiczu raz jeszcze

Krystyna Długosz-Kurczabowa
Gwara Zagnańska pół wieku później

Władysław Kupiszewski
Gwarowe nazwy temporalne związane z sianokosami

Elżbieta Umińska-Tytoń
Od salonu bawialnego do salonu fryzur

Aleksandra Cieślikowa
Kilka uwag o etymologii nazwisk

Ewa Jakus-Borkowa
Cechy oficjalnego nazewnictwa głównych obiektów Wszechświata

Kazimierz Ożóg
Na tropach słów i znaczeń (na przykładzie dialektu polonijnego z północnej Francji)

Maria Kabata
Funkcja figur retorycznych we współczesnej poezji kapłańskiej

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
Aspekt frazeologizmów werbalnych w świetle współczesnych słowników frazeologicznych

Ewa Pajewska
Zwierzęta w czeskiej i polskiej frazeologii - studium porównawcze

Ewa Kołodziejek
Festiwal radosnych zakupów - moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych

Helena Synowiec
O kulturze języka we współczesnej szkole

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.