Książki

Zeszyt 2. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin 2002

Zeszyt 2. Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - dr hab. Piotr Żmigrodzki
Opracowanie redakcyjne - Rafał Sidorowicz

Spis treści

Magdalena Majdak:
Inne kwalifikatory w "Innym słowniku języka polskiego". Wybrane zagadnienia.

Małgorzata Muczko:
Wywiad- stan badań i perspektywy badawcze.

Iwona Artowicz:
Dyskurs familijny. Perspektywa opisu.

Agnieszka Nęcka:
Metafory cywilizacyjne we współczesnej poezji polskiej.

Dobrochna Andruszkiewicz:
Terminologia nauk magicznych.

Karolina Bielenin:
Formuły zamawiania chorób w świetle teorii aktów mowy.

Sylwia Romanowska:
Nacechowanie stylistyczne eufemizmów. Na podstawie "Słownika frazeologicznego" Stanisława Skorupki.

Konrad Juszczyk:
Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko.

Urszula Majdańska:
O języku wybranych czasopism młodzieżowych.

Rafał Sidorowicz:
Językowy obraz miłości w tekstach piosenek nurtu disco polo.

Kamila Łącka, Patryk Majewski:
Wulgarność w języku młodzieży i studentów Polski Zachodniej.

Paulina Kuźmo, Adrian Sroka:
Komizm komentarzy sportowych.

Nota recenzencka

Przedkładany do oceny tom zawiera 12 artykułów, których autorami są studenci różnych polskich uczelni. Zakres poruszanej problematyki jest szeroki; obejmuje właściwie wszystkie dziedziny językoznawstwa współczesnego, ze szczególnym naciskiem na pragmatykę językową i socjolingwistykę. W ten sposób najmłodsi polscy językoznawcy wpisują własne zainteresowania w profile badawcze jednostek akademickich, w których wyrastają. Studencki ruch naukowy stanowi zatem z jednej strony odświeżający powiew dla polskiej lingwistyki, gdyż jego członkowie odkrywają dla nauki materiał językowy, jakiego ich nauczyciele nie znają (np. język magii, czasopism młodzieżowych), z drugiej - jest świadectwem ciągłości refleksji naukowej, która rozwija się poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności przez pokolenia starsze pokoleniom wstępującym.

Ze względu na jakość zawartych w nim studiów niniejszy tom z pewnością ma szansę stać się ważnym środkiem tej międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i nawiązać do chlubnych tradycji studenckiego językoznawczego ruchu naukowego, które sięgają początku lat sześćdziesiątych XX wieku. [...]

Dr hab. Piotr Żmigrodzki
Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Śląski

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.