Książki

Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin 1998

Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców

Redaktor naukowy - Ewa Kołodziejek
Recenzent - prof. dr hab. Stanisław Borawski
Opracowanie redakcyjne - Anna Zabrowarny

Spis treści

Anna Zabrowarny
Stereotyp kobiety w języku potocznym

Izabela Radożycka
O funkcji magicznej rytuałów słownych w gwarze więziennej

Grzegorz Bednarek
Nazwy dróg wspinaczkowych w Polsce

Elwira Kamińska
Nazwy polskich popularnych tanich win

Joanna Wołowska
Magia w reklamie

Rafał Sidorowicz
Formuła w tekstach piosenek nurtu disco polo

Nota recenzencka

Sformułowania opinii o zawartości "Zeszytu Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców", którego edycję zamierzono w Uniwersytecie Szczecińskim, podjąłem się z przyjemnością, ponieważ utrwalanie drukiem najlepszych prac studenckich (...) uważam za najszlachetniejszy i najskuteczniejszy sposób kreowania kadry przyszłych profesorów i doktorów (...)

Problematyka wszystkich artykułów jest zgodna z wyrazistymi nurtami tematycznymi badań nad współczesną polszczyzną, widocznymi na seminariach językoznawczych wszystkich polskich uczelni akademickich. Jest rzeczą zrozumiała i oczywistą, że najmłodsi badacze swoją uwagę skupiają przede wszystkim na problematyce wyrazistej, modnej lub atrakcyjnej poprzez niezwykłość lub atrakcyjność. W konsekwencji zamierzony tom stanie się nie tylko utrwaleniem dokonań poznawczych - będzie też świadectwem czasu, zachowującym wartość nawet wtedy, gdy już powstaną kolejne, coraz doskonalsze opracowania poszczególnych zagadnień (...)

Inicjatywa wydania tomu i wytypowane do druku prace szczecińskich studentów dowodzą, że młodzież o językoznawczych zainteresowaniach ma w Uniwersytecie Szczecińskim sprzyjające warunki do rozwijania talentów(...). Dla młodych Autorów słowa uznania i zachęty do rozwijania tak dobrze zapoczątkowanej naukowej przygody.

Prof. dr hab. Stanisław Borawski
Zielona Góra, 8 stycznia 1999 r.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.